استاد علی زکی‌پور

علی زکی پور

سوابق هنری

نوازندگی سازدهنی را نزد خانم بهبهانی آغاز کرده و بعد از گذراندن دوره مقدماتی به پیشنهاد ایشان نزد استاد منصور پاکنژاد رفته و با ایشان این حرفه را ادامه دادن ، بعد از این دوره نوازندگی سازدهنی را با استاد علی معتمدی ادامه دادن و از تکنیک ها و متدهای ایشان برای بهبود نوازندگی این ساز بسیار بهره بردن .
نوازندگی گیتار را با آقای جداری آغاز کرد و در این مسیر از کلاسها و تجربیات آقایان شاه محمدی و راد بسیار استفاده کرد .

اولین قدم در راه آموزش موسیقی اعتماد به کادری مجرب و تحصیل کرده است.آموزشگاه موسیقی رنسانس با کادری مجهز و تحصیل کرده مکانی امن برای تجربه آموزشی موفق می‌باشد.