استاد صبا جلیلی

صبا جلیلی

سوابق هنری

فراگیری ساز دف به مدت ۴سال نزد استاد ابوالفضل حیاتی
و مدت ٢سال نزد استاد مهرداد کریم خاوری
شرکت در کنسرت دف نوازان مشتاق در سال ٩٣ به سرپرستی استاد مهرداد کریم خاوری
شرکت در کنسرت گروه موسیقی فرواک در سال ٩١،٩٢ به سرپرستی استاد ابوالفضل حیاتی
فراگیری ساز تنبک به مدت ١سال نزد استاد ابوالفضل حیاتی

اولین قدم در راه آموزش موسیقی اعتماد به کادری مجرب و تحصیل کرده است.آموزشگاه موسیقی رنسانس با کادری مجهز و تحصیل کرده مکانی امن برای تجربه آموزشی موفق می‌باشد.