استاد رضا منصوری

رضا منصوری

نوازنده دف و تمبک

سوابق هنری

فراگیری ساز تنبک نزد بهمن رجبی و دف نزد صادق تعریف. نویسنده یک جلد کتاب اموزشی برای ساز دف.برگزاری تعدادی کنسرت در تهران. و طی سالهای متوالی تدریس سازهای کوبه ای در اموزشگاههای مختلف در شهر تهران.

اولین قدم در راه آموزش موسیقی اعتماد به کادری مجرب و تحصیل کرده است.آموزشگاه موسیقی رنسانس با کادری مجهز و تحصیل کرده مکانی امن برای تجربه آموزشی موفق می‌باشد.